top of page

Natuureiland  Pampus - Alphen aan den Rijn

Ontwikkeling van een natuurspeelplaats

 

Opdracht: opzetten en begeleiden ontwerpatelier voor kinderen van groep 5/6 van OBS Het Palet en kinderen uit de buurt, schrijven PvE ontwerpatelier, eindpresentaties ontwerpatelier en het ontwerpen van logo, drukwerk en communicatiemiddelen (nieuwsbrief, groeipapier)

Status project: in afwachting reactie gemeente op definitief ontwerp

bottom of page